Categories
News

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการจัดฟันเด็ก

แก้ไขปัญหาคางเบี้ยว ด้วยการจัดฟันเด็ก สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก ถือว่ามีความสำคัญมาก และพ่อแม่ผู้ปกครองทีหน้าที่ที่จะคอยเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันของลูก เพื่อที่เด็กจะได้เรียนรู้วิธีการดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้อง ควรที่จะปลูกฝังให้เด็กใส่ใจในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟันตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะไม่เช่นนั้น อาจจะทำให้เด็กมีปัญหาในเรื่องดังกล่าวได้ เพราะปัญหาเรื่องของช่องปากและฟันนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะการดูแลฟันไม่สะอาด

แต่สามารถเกิดจากพฤติกรรมบงอย่างของเด็กที่ส่งผลทำให้เกิดปัญหาฟัน หรือปัญหาเรื่องโครงสร้างของใบหน้าได้ เช่น เด็กมีภาวะคางเบี้ยว ซึ่งอาการดังกล่าวนี้ การเข้ารับการจดฟันในเด็กสามารถแก้ไขได้ ซึ่งเด็กในวัยนี้ เหมาะสำหรับการจัดฟันในเด็ก โดยการใช้เครื่องมือ EF LINE ซึ่งเป็นการจัดฟันในเด็กที่สามารถแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อที่มีการทำงานผิดปกติ ช่วยปรับตำแหน่งของลิ้น ช่วยส่งเสริมการปรับรูปของกระดูกโดยเราทราบว่ากระบวนการเจริญเติบโตของเด็กที่เกี่ยวข้องกับกระดูกใบหน้าส่วนกลางและกระดูกขากรรไกรล่างมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมากน้อยตามแต่ช่วงอายุ ดังนั้น ตามหลักการแล้วหากต้องการปรับโครงสร้างใบหน้าจึงต้องทำการเริ่มแก้ไขในช่วงที่เด็กยังมีการเจริญเติบโต จึงจะมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง และพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดที่ลูกมีปัญหาในเรื่องของภาวะคางเบี้ยวหรือปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวกับความผิดปกติขิงกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า ก็สามารถพาเด็กเข้าพบทันตแพทย์จัดฟัน ด้วยการรักษาด้วยเครื่องมือ EF LINEได้

ก่อนที่เราจะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาคางเบี้ยว เราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือการจัดฟัน EF LINE ก่อน เพราะพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจในกระบวนการการรักษาด้วยการจัดฟันในเด็ก ด้วยเครื่องมือ EF LINE ซึ่งเครื่องมือ EF LINE เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อทำการปรับแก้ไขปัญหาของกล้ามเนื้อซึ่งต้องร่วมกับการฝึกโดยการออกกำลังกล้ามเนื้อ การปรับเปลี่ยนการหายใจให้ถูกวิธี รวมถึงการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยปรับการกลืนให้ถูกต้อง สามารถใช้ได้ตั้งแต่อายุ 4 -15 ปี สามารถแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหารูปหน้าที่มีคางหลุบ ค้างเบี้ยวกระดูกและฟันบนยื่น และกรณีที่เด็กมีรูปหน้าสั้นซึ่งต้องการเพิ่มความสูงใบหน้า เป็นต้น หากเด็กมีปัญหาดังกล่าว พ่อแม่ผู้ปกครองควรพาเด็กเข้ารับการตรวจเพื่อเข้ารับการแก้ไขด้วยการจัดฟันในเด็ก เพื่อให้บุตรหลานของท่านไม่เสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาและช่วยปรับโครงสร้างใบหน้าเพื่อผลการจัดฟันที่ดีขึ้น ใช้เวลาน้อยลง และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย และยังช่วยส่งเสริมในเรื่องขอบสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กในอนาคตได้อีกด้วย สำหรับปัญหาคางเบี้ยว ขากรรไกรล่างเบนไปจากแนวกลางใบหน้า เนื่องจากตำแหน่งฟันผิดปกติ

ซึ่งอาจจะเกิดจากการสูญเสียฟันน้ำนมไปก่อนกำหนด จะมีผลทำให้กระดูกเบ้าฟันบริเวณนั้นเจริญเติบโตน้อยกว่าปกติ และมีการเคลื่อนที่ของฟันข้างเคียงเข้าสู่ช่องว่างนั้นแคบลง ไม่มีที่เพียงพอสำหรับการขึ้นของฟันแท้ที่จะขึ้นมาแทนที่ หรือที่เราเรียกว่า อาการฟันแท้หาย ซึ่งการเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ก็สามารถแก้ไขได้ ดังน้ัน หากใช้เครื่องมือ EF LINE เพื่อปรับสมดุลกล้ามเนื้อ จะทำให้จัดฟันง่ายและเสร็จเร็วมากขึ้น ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการคืนกลับตำแหน่งเดิมของฟันหลังจัดฟันด้วย

หากพ่อแม่ผู้ปกครองท่านใดอยากพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ไม่ว่าจะเป้นการแก้ไขปัญหาฟันอื่นๆ ก็สามารถพาบุตรหลานเข้าพบทันตแพทย์จัดฟันของทางคลินิกได้ เพราะทางเรามีทีมทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดฟันในเด็ก และมีประสบการณ์อย่างยาวนาน จึงสามารถให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง จึงมั่นใจได้ว่า ถ้าหากเด้กได้รับการจัดฟันในเด็กที่คลินิกก็จะทำให้เด็กมีฟันที่สวยงามเป้นะรรมชาติ มีรอยยิ้มที่สดใสสมวัยได้อย่างแน่นอน เพราะเราอยากให้เด็กทุกคนมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี เพื่อที่จะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่และมีความสุข