Categories
Travel news

พื้นที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของนามิบ

พื้นที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของนามิบที่ไม่เอื้ออำนวยคือเนินทรายที่สูงตระหง่านและลำตัวเรือที่ขึ้นสนิมยาว 500 กม. ตามแนวมหาสมุทรแอตแลนติกที่รู้จักกันในชื่อSkeleton Coast พื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของแองโกลาไปจนถึงตอนกลางของนามิเบีย โดยได้ชื่อมาจากซากวาฬจำนวนมากที่กระจัดกระจายไปตามชายฝั่งและซากเรืออับปางเกือบ 1,000 ลำที่ทิ้งเกลื่อนชายฝั่ง

ชายฝั่งโครงกระดูกที่มืดมิดมักถูกปกคลุมไปด้วยหมอกหนาทึบ ซึ่งเกิดจากการที่กระแสน้ำเบงเกลาที่เย็นยะเยือกของมหาสมุทรแอตแลนติกขึ้นสูง ซึ่งปะทะกับอากาศร้อนจากภายในทะเลทรายนามิบ หมอกเหล่านี้สร้างสภาพการเดินเรือที่อันตรายสำหรับเรือ และชาวซานท้องถิ่นเรียกภูมิภาคนี้ว่า ดินแดนที่พระเจ้าสร้างด้วยความโกรธ ขณะล่องเรือไปตามชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกา Diogo Cão นักสำรวจชาวโปรตุเกสผู้โด่งดังได้หยุดชั่วครู่ที่ชายฝั่งโครงกระดูกในปี ค.ศ. 1486 หลังจากที่ Cão และคนของเขาสร้างไม้กางเขนที่มีตราแผ่นดินของโปรตุเกส เนินทรายที่น่ากลัวของนามิบและสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้พวกเขาต้องหันกลับอย่างรวดเร็ว กลับสู่ทะเล แต่ก่อนหน้านี้ไม่เรียกพื้นที่นี้ว่าประตูนรกอย่างมีชื่อเสียง